Kullanım Koşulları

Satın Alma Kuralları

Ödeme onayı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde siparişiniz sizin adınıza kargo firmasına teslim edilir ve/veya indirim kodunuz elektronik olarak size ulaştırılır. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 2 gün içerisinde siparişiniz Kargo Firması tarafından teslim edilecektir.

 

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürünün satış süresi boyunca geçerli olup bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

 

4. CAYMA HAKKI

 

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 30 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 30 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

5. GEÇERLİLİK

 

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

6. YETKİLİ MAHKEME

 

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.hayyamcarsisi.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.